นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา


ศรีสุวรรณ บุญรักษ์ / ภาพ / เรียบเรียง

 
                     
คลิกรูปภาพเพื่อดูเต็มขนาด

หมายเหตุ :: มีความประสงค์ต้องการภาพถ่ายติดต่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพย์ ๐๗๓ - ๒๒๐ ๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐

 
   
 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ ๐ - ๗๓๒๒ - ๐๗๐๐ ต่อ ๗๔๙๔๐