ตราประจำจังหวัดยะลา

     

รูปเหมืองแร่ดีบุก
หมายถึง พื้นที่ของจังหวัดยะลาอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ดีบุก และอาชีพหลักของประชาชนในอดีต คือ การทำเหมืองแร่ดีบุก
คำชวัญของจังหวัดยะลา
"ใต้สุดสยาม  เมืองงามชายแดน"

ธงประจำจังหวัดยะลา แถบบนสีเขียว แถบล่างสีขาว

ดอกไม้ประจำจังหวัด ชื่อดอกไม้ ดอกพิกุล

 

ต้นไม้ประจำจังหวัดยะลา  ชื่อ พรรณไม้ ศรียะลา

 

เพลงยะลา

งามโอ้ยะลา จิตใจใฝ่หายะลาเมืองแก้ว
งามผังเมืองงาม สวยงามเพริศแพร้ว สมเป็นเมืองก้วอาจิณ
งามโอ้นิบง จิตใจลุ่มหลงนิบงงามสิ้น
งามสาวนิบง ขอจงได้ยิน ทุกนางงามสิ้นตึงใน
บาโกยเหมือนสวรรค์ หลักเมืองนั้นงามกระไร
วัดถ้ำเพลินใจ และยังอาลัยเขื่อนบางลาง
งามโอ้ยะลา ประเสริฐนักหนาประชาสรรค์สร้าง
งามทั้งน้ำใจ รักไม่จึดจาง เหลือเกินกล่าวอ้างคำชม

 
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-1586, 0-7322-1014 สป.มท. 74969