กริช
แหล่งผลิต
: ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
สถานที่ติดต่อ
: นายบือราเฮง มะลี 131/2 ม.3 ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
ปริมาณการผลิต
: 25 อัน/วัน
ราคาจำหน่าย
: 2500 - 3000 บาท
   
   
กาแฟโบราณ
แหล่งผลิต
: ภายในเทศบาลตำบลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา
สถานที่ติดต่อ
: นางสะเปี๊ยะ เจ๊ะเต๊ะ 24/9 ม.7 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ปริมาณการผลิต : 50 ก.ก./สัปดาห์
ราคาจำหน่าย
: ขายปลีก 120 บาท/ก.ก. ขายส่ง 100 บาท/ก.ก.
   
   
   
ผ้าบาติก
แหล่งผลิต
: ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
สถานที่ติดต่อ
: นายอับดุลสุกุส ดือราเซะ 17 ม.4 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา
ปริมาณการผลิต
: 2 ผืน/วัน
ราคาจำหน่าย
: ขายปลีกและส่ง 450 บาท
   
   
   
ทุเรียนกวน
แหล่งผลิต
: ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา
Tuesday, October 11, 2011ทร. 0-7327-1013
ปริมาณการผลิต
: 560 กก./เดือน
ราคาจำหน่าย
: ขายปลีก 100 บาท/กก. ขายส่ง 80 บาท/กก.
   
   
   
แปรรูปกล้วยหิน
แหล่งผลิต
: ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
สถานที่ติดต่อ
: นางจันทร์แรม ใหม่มงคล 4 ม.1 ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ปริมาณการผลิต
: 10 กก./วัน
ราคาจำหน่าย
: ขายปลีก 60 – 80 บาท/กก. ขายส่ง 60 – 70 บาท/กก.
   
   
   
แปรรูปกล้วยหิน
แหล่งผลิต
: ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
สถานที่ติดต่อ
: นางดวงกมล อำภานัย ม.6 บ้านบือซู ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ปริมาณการผลิต
: 10 กก./วัน
ราคาจำหน่าย
: ขายปลีก 10 บาท/ถุง ขายส่ง 8 บาท/ถุง
   
   
   
ผ้าคลุมผม
แหล่งผลิต
: ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
สถานที่ติดต่อ
: นางวิยะดา อุมา 1 ม.3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา
ปริมาณการผลิต
: 90 ชิ้น/เดือน
ราคาจำหน่าย
: ขายปลีก 300 บาท ขายส่ง 280 บาท
   
   
   
กรงหัวนก
แหล่งผลิต
: ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
สถานที่ติดต่อ
: ยังไม่มีข้อมูล
ปริมาณการผลิต
: 20 หน่วย/วัน
ราคาจำหน่าย
: ขายปลีก 45 - 50 บาท/อัน ขายส่ง 30 บาท/อัน
   
   
   
แหวนประดับอัญมณี
แหล่งผลิต
: ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา
สถานที่ติดต่อ
: ไม่มีข้อมูล
ปริมาณการผลิต
: 12 วง/วัน
ราคาจำหน่าย
: ขายปลีก 500 – 4,000 บาท ขายส่ง 300 – 3,500 บาท
   
   
   
ไม้กวาดดอกหญ้า
แหล่งผลิต
: ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
สถานที่ติดต่อ
: นางดวงกมล อำภานัย ม.6 บ้านบือซู ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ปริมาณการผลิต
: 10 กก./วัน
ราคาจำหน่าย
: ขายปลีก 10 บาท/ถุง ขายส่ง 8 บาท/ถุง
   
   
   
ขันหมากต่างๆ
แหล่งผลิต
: อ.รามัน จ.ยะลา
สถานที่ติดต่อ
: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน จ.ยะลา
ราคาจ้างต่อ 1 ตัว
: 50 บาท ต่อ 1 ตัว
หมายเหตุ : ผู้จ้างจัดหาอุปกรณ์มาเอง
   
   
   
อุปกรณ์เก็บเกี่ยวไม้ผล
แหล่งผลิต : ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
สถานที่ติดต่อ
: นายสนิท รัตนซ้อน 084-9644324
ราคาจำหน่าย
: ---
   
   
   
กระเป๋าผ้าประดิษฐ์ด้วยมือ
แหล่งผลิต : ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
สถานที่ติดต่อ
: น.ส.นูรีดา มะเระ 083-6537686
ราคาจำหน่าย
: 100 - 300 บาท
   
   
   
ขนมปูตู
แหล่งผลิต : อ.รามัน จ.ยะลา
สถานที่ติดต่อ
: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน จ.ยะลา
ราคาจำหน่าย
: ขายปลีก 2 บาท/ลูก
   
   
   
ผลิตภัณฑ์ใบยางและของที่ระลึก
แหล่งผลิต
: ภายในเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
สถานที่ติดต่อ
: นางอัมพร สุเร็ง 74/1 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
ปริมาณการผลิต : 12 ชิ้น/วัน
ราคาจำหน่าย
: ขายปลีก 30 – 250 บาท ขายส่ง 25 – 200 บาท
   
 
   
เพกา
แหล่งผลิต
: อ.รามัน จ.ยะลา
สถานที่ติดต่อ
: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรามัน จ.ยะลา
ราคาจำหน่าย : ฝัก 15 บาท
   
   
   
มะเฟือง
สถานที่จำหน่าย
: ตลาดผลไม้เมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา
ราคาจำหน่าย : กิโลกรัม 80 บาท
   
   
   
ลองกอง
สถานที่จำหน่าย
: ตลาดผลไม้เมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา
ราคาจำหน่าย : กิโลกรัม 80 บาท
   
   
   
ส้มหัวจุก
สถานที่จำหน่าย
: ตลาดผลไม้เมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา
ราคาจำหน่าย : กิโลกรัม 80 บาท
   
   
   
กล้วยหิน
สถานที่จำหน่าย
: ตลาดผลไม้เมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา
ราคาจำหน่าย : หวีละ 30 บาท
   
   
   
ทุเรียนเก้านยาว
สถานที่จำหน่าย
: ตลาดผลไม้เมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา
ราคาจำหน่าย : กิโลกรัม 35 บาท
   
   
   
ลำใย บ้านตาชี อำเภอยะหา
สถานที่จำหน่าย
: ตลาดผลไม้เมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา
ราคาจำหน่าย : กิโลกรัม 80 บาท
   
   
   
จำปูลิ้ง
สถานที่จำหน่าย
: ตลาดผลไม้เมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา
ราคาจำหน่าย : กิโลกรัม 35 บาท
   
   
   
ลังแข
สถานที่จำหน่าย
: ตลาดผลไม้เมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา
ราคาจำหน่าย : กิโลกรัม 100 บาท
   
   
   
ละไม
สถานที่จำหน่าย
: ตลาดผลไม้เมืองใหม่ เทศบาลนครยะลา
ราคาจำหน่าย : กิโลกรัม 25 บาท
   
   
   
 
   
 
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-1586, 0-7322-1014 สป.มท. 74969