นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชน ให้สำนักนายกรัฐมนตรี จัดถุงยังชีพพร้อมเวชภัณฑ์ มอบครอบครัวกลุ่มเปราะบาง...
นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชน ให้สำนักนายกรัฐมนตรี จัดถุงยังชีพพร้อมเวชภัณฑ์ มอบครอบครัวกลุ่มเปราะบาง และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จังหวัดยะลา
จากกรณีที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้บริจาคเงินเดือนเริ่มต้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เพื่อเปิดบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยมีภาคเอกชนและภาคประชาชนบริจาคเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ต่อมานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้บริจาคเงินเพิ่มเติมอีก ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งคณะกรรมการฯ มาบริหารเงินจากบัญชีดังกล่าวเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา อยุธยา สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจและความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
วันนี้ 27ก.ค.64 ที่บริเวณหน้าอาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพให้กับนายอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดยะลา เพื่อนำไปให้กับกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ หลังพิธีรับมอบ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา จำนวน 2 ราย ประกอบด้วยนางสาวพนิศศรี แซ่ลุก อายุ 80 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 27 ถ.วิฑูรอุทิศ 12 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และนายยูโช๊ะ ดือราแม อายุ 77 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 5 ถนนวิฑูรอุทิศ 6 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ในส่วนของจังหวัดยะลา ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาได้ดำเนินการสำรวจจำนวนผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 1,811 คน ซึ่งเป็นผู้พิการติดเตียง จำนวน 1,532 คน และผู้สูงอายุติดเตียง จำนวน 279 คน ซึ่งถุงยังชีพที่ทำการมอบดังกล่าวแบ่งเป็นอำเภอเมืองยะลา จำนวน 506 ชุด อำเภอรามัน 436 ชุด อำเภอยะหา 219 ชุด อำเภอบันนังสตา 194 ชุด อำเภอเบตง 195 ชุดอำเภอกรงปีนัง 99 ชุด อำเภอธารโต 91 ชุด และอำเภอกาบัง 71 ชุด รวม 1,811 ชุด ทั้งนี้ สิ่งของในถุงยังชีพประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารกระป๋อง รวมทั้งได้เพิ่มหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เจลแอลกอฮอล์ และยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีความจำเป็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ที่รุนแรงขึ้นช่วงนี้

บุตรของนายยูโช๊ะ ดือราแม กล่าวว่า ดีใจและขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ส่งถุงยังชีพมาช่วยเหลือความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ของการระบาดโควิด 19 มาให้กับครอบครับ ซึ่งในช่วงของการระบาดของโรค ตนและครอบครัวจะดูแลตนเองเป็นอย่างดีตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อมาสู่ในครอบครัวและคนในสังคม

ด้านน้องชายของนางสาวพนิศศรี แซ่ลุก อายุ 80 ปี รู้สึกทราบซึ้งและดีใจมาก ที่นายกดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ในฐานะประชาชนก็จะดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโควิด-19 อย่างดีที่สุด
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 27 ก.ค. 2564