จ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังฯ การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ครั้งที่ 26/2564
วันนี้ (20 ก.ค. 64) นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ในฐานะผู้กำกับการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 26/2564 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารศรีฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้เผยถึงคำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด-19 (Home Isolation) ถึงกรณีระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือระหว่างรอครบกำหนด 14 วัน หรือหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้ก่อนกำหนดผู้ป่วยโควิด-19 ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรืออยู่โรงพยาบาลเพียงระยะสั้น ๆ แล้วไปพักฟื้นต่อที่บ้านหรือสถานที่รัฐจัดให้ ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการน้อยส่วนใหญ่จะค่อย ๆ ดีขึ้นจนหายสนิท

สำหรับการจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 แบบรักษาที่บ้าน (Home Isolation) ต้องเป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดีหรือไม่มีอาการ Asเmptomatic cases, Mild symptomatic) มีอายุน้อยกว่า 60 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่วนการกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เพื่อให้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย (สีเขียว) เข้าระบบการรักษาเร็ว แจกเครื่องวัดไข้ วัดออกซิเจนในเลือด แพทย์พยาบาลติดตามอาการใกล้ชิดด้วยระบบเทเลเมดิซีน วันละ 2 ครั้ง ส่งต่อโรงพยาบาลเมื่ออาการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมพร้อม Antigen Test Kid และแผนเผชิญเหตุ

ทางด้านของ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เผยว่า หากประชาชนในเขตเทศบาลนครยะลาต้องยินยอมให้แยกตัวเองกักตัวในที่พักของตนเอง (Home Isolation) ก็ต้องทบทวนสถานที่ที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของกรมการแพทย์ ขณะเดียวกันก็ตรวจสอบมาตรการช่วยเหลือ หรือการช่วยเหลือเยียวยาก็ต้องเลือกเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยเช่นกัน

เช่นเดียวกับ นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้พูดถึง การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องโดยการขอให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ จ. ยะลา มีการเตรียมการและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพราะหากมีการกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ของหน่วยงานก็จะสามารถดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ชี้แจงข้อมูลการจัดการบริหารวัคซีนในพื้นที่ จ.ยะลา สัปดาห์นี้จะได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จำนวน 36,500 โดส ให้กับ 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มที่ 1 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง กลุ่มที่ 2 คือ เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มคนบุคคลทั่วไปที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เข็มแรก

นอกจากนี้ การนำร่องชุมชน/หมู่บ้านฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่สมัครใจพื้นที่จ.ยะลา มี 55 หมู่บ้าน 1 ชุมชน รวมประชาชนร้อยละ 70 กว่า 26,612 คน จากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 38,018 คน
ภาพ / ข่าว : สทท.ยะลา Update : 20 ก.ค. 2564