จ.ยะลา ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังฯ การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสฯ ครั้งที่ 22/2564
ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 22/2564 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดข้อมูลวันนี้ (6 ก.ค.64) พบผู้ติดเชื้อ 135 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,778 ราย เสียชีวิตสะสม 19 ราย ขึ้นอันดับ 2 ของภาคใต้ และระดับ 9 ของประเทศ

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในเรื่องของการปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด จำนวน 2 อำเภอ 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วยอำเภอบันนังสตา จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสนามบิน(กลุ่มบ้านกำปงปารู) หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอเมืองยะลา จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบุดีฮิเลย์(ซอยกูแบรายอ) หมู่ที่ 8 ตำบลบุดี

ทั้งนี้ ได้มีการยกเลิกพื้นที่เสี่ยงต่อการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องจากไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ติดต่อกันมากกว่า 14 วัน จำนวน 2 อำเภอ 4 หมู่บ้าน 3 ชุมชน ประกอบด้วยอำเภอบันนังสตา จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านลิเง๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเบตง จำนวน 3 ชุมชน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ชุมชนบูเก็ตตักโกร /ชุมชนกือติง /ชุมชนกุนุงจนอง ตำบลเบตง บ้าน กม.32 (กลุ่มบ้านกำปงบารู) หมู่ที่2 ตำบลอัยเยอร์เวง บ้านธารมะลิ หมู่ที่ 4 ตำบลอัยเยอร์เวง บ้านบาแตตูแง (คุ้มบ้านโตะดือราเฮง) หมู่ที่ 2 ตำบลธารน้ำทิพย์
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 7 ก.ค. 2564