สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด...
วันที่ (27 มี.ค. 63) ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา ถนนวงเวียน 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธาน พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด จำนวน 2,000 ลิตร จากนายภาณุพงษ์ ศรีเกตุ สรรพสามิตพื้นที่ยะลา และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ยะลา เพื่อส่งต่อให้กับแพทย์โรงพยาบาลในพื้นที่ ไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ตามนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง มอบให้กรมสรรพสามิต จัดทำโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19

นายภาณุพงษ์ ศรีเกตุ สรรพสามิตพื้นที่ยะลา กล่าวว่า ทางสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา ก็ได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ที่มีการผสมเจลแล้ว ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา และโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ต่อไป
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา , สทท.ยะลา Update : 27 มี.ค. 2563