จ.ยะลา เตรียมกำกับดูแลสินค้า ไม่ให้ผู้ประกอบการกักตุนสินค้า...
ตามที่ เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ประชาชนป้องกันตัวเอง โดยการเก็บตัวอยู่ภายในที่อยู่อาศัยของตน และเกิดการซื้อสินค้าเก็บไว้เพื่อบริโภคเป็นจำนวนมาก วันนี้ 25 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุม คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดยะลา และคณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้า บริการด้านอุปโภคบริโภค เพื่อเตรียมการตรวจสอบ กำกับดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้ผู้ประกอบการกักตุนสินค้า หรือฉวยโอกาสขึ้นราคา พร้อมให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และบริการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการกำกับดูแลสินค้าควบคุม อย่างหน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือ หรือเจลล้างมือ ไม่ให้มีราคาสูงเกินจริงกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 25 มี.ค. 2563