ลงพื้นเยี่ยมชมการใช้งานจริงของเครื่องเทอร์โมสแกน ณ บริเวณจุดคัดกรองท่าสาป...
วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาตรวจการใช้งานจริงของเครื่องเทอร์โมสแกน ณ บริเวณจุดคัดกรองท่าสาป ทางเข้าเมืองยะลา เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนในการเดินทางเข้าสู่เมืองยะลา
ภาพ / ข่าว : Facebook : เทศบาลนครยะลา Update : 25 มี.ค. 2563