ประชุมศูนย์เฝ้าระวังโรค Covid-19 ยังคงให้มีการดูดวงจันทร์ เดือนรอมฎอน...
ยะลา ประชุมศูนย์เฝ้าระวังโรค Covid-19 ยังคงให้มีการดูดวงจันทร์ เดือนรอมฎอน แต่ห้ามประชาชนไปยังสถานที่ดูดวงจันทร์ อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่คณะกรรมการอิสลามกำหนด
-
สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ข้อมูล ณ วันที่ 4 เม.ย.63 มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ยืนยันสะสม 51 ราย เป็นผู้ป่วย อ.เมือง 20 ราย อ.ยะหา 4 ราย อ.บันนังสตา 23 ราย อ.รามัน 3 ราย อ.ธารโต 1 ราย รักษาหายสะสม 18 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 2 ราย
-
วันนี้ 4 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ได้ประชุม คณะทำงานศูนย์เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จังหวัดยะลา เพื่อประเมินสถานการณ์ และติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งนี้การประชุมวางมาตรการ เรื่องการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ทางคณะกรรมการฯ ยังคงให้มีการดูดวงจันทร์ ตามประกาศของจุฬาราชมนตรี แต่ห้ามพี่น้องประชาชนทั่วไปเดินทางมายังสถานที่ดูดวงจันทร์ เพื่อป้องกันการแออัดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จังหวัดยะลา จึงกำหนดมาตรการโดยให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เลือกเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ที่เชี่ยวชาญ ขึ้นไปหอดูดวงจันทร์ ยอดเขาปาเร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา และให้ประชาชนทั่วไปติดตามประกาศได้ทางคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดยะลา และสามารถติดตามข่าวสารได้จาก เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ,NBT ยะลา ,เพจ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา หรือจากสื่อในพื้นที่
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 4 เม.ย. 2563