ประชุมคณะทำงานศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด...
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประชุมคณะทำงานศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จังหวัดยะลา เพื่อประเมินสถานการณ์ และติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมานนี้ ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 จังหวัดยะลา

มติในที่ประชุมในการประเมินสถานการณ์ เรื่องการออกประกาศปิดการเดินทางเข้า-ออก จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการระงับการนำเข้า ส่งออกเชื้อ COVID-19 ที่ประกาศใช้นั้น ประชาชนอาจจะไม่ได้รับความสะดวกต่อการเดินทาง แต่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไปยังพื้นที่ ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค การป้องกันโรค การฆ่าเชื้อโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และได้รับอนุญาตจากเจ้าหนักงานควบคุมโรคติดต่อ ย้ำ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ขณะนี้ ยังไม่มีการประกาศเคอร์ฟิว นอกจากนี้ การเดินทางด้วยขบวนรถไฟในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีประกาศหยุดเดินแล้วทุกขบวนในวันนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

สำหรับนักศึกษาไทยจากปากีสถาน ที่เดินทางกลับมาถึงจังหวัดยะลา จำนวน 34 ราย เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นั้น นักศึกษาได้ผ่านการคัดกรองมาจากกรุงเทพแล้ว และมีการคัดกรองคัดกรองอีกครั้งที่จังหวัดยะลา ยังไม่พบผู้ใดมีอาการเสี่ยง ขณะนี้ นักศึกษาได้เข้ากักตัวที่ศูนย์สังเกตุอาการระดับอำเภอเมืองยะลา จำนวน 14 ราย ส่วนที่เหลือส่งกักตัวที่ศูนย์สังเกตุการระดับอำเภอ ตามภูมิลำเนาของนักศึกษา ซึ่งจะมีการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อรอดูอการ ก่อนอนุญาตให้กลับบ้านได้
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 31 มี.ค. 2563