การประชุมหารือแผนการดำเนินงานโครงการ...
วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ เป็นประธานการประชุมหารือแผนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดยะลาและการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ Smart City ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลา และส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม
ภาพ / ข่าว : สำนักงานจังหวัดยะลา Update : 11 มี.ค. 2563