เครือข่ายสื่อมวลชน สวท.ยะลา จับมือหน่วยงานราชการ เอกชน ร่วมรับบริจาควัสดุ สิ่งของ...
ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้แพร่ระบาด อย่างรวดเร็วในหลายประเทศ และมีรายงานพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น ประกอบกับ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย อีกทั้ง หน้ากากอนามัยหนึ่งในตัวช่วยเพื่อการป้องกันสุขภาพจากการ ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งขณะนี้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขาดแคลน ประชาชนไม่สามารถ หาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปได้ ด้านสาธารณสุข แนะนำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่ กลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 สวมใส่หน้ากากผ้าแทนการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หลังประสบปัญหาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขาดแคลน

วันนี้ 9 มี.ค.63 ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา เครือข่ายสื่อมวลชนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ร่วมกับจังหวัดยะลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดรับบริจาคผ้า สิ่งของ อุปกรณ์สำหรับตัดเย็บหน้ากากอนามัย และร่วมสมทบทุน เพื่ิอจัดทำหน้ากากอนามัย มอบให้กับประชาชนในจังหวัดยะลา ภายใต้กิจกรรม “ชาวยะลาไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19”โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานเปิดรับบริจาค พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วม
นางสุนิสา รามแก้ว ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการผนึกกำลังของสื่อมวลชน เครือข่ายสถานีวิทยุ และหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่ต้องการแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขาดแคลน ในสภาวะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการนำเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับตัดเย็บหน้ากากอนามัย มาสาธิตวิธีการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า จากวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา และวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา เพื่อใช้ในการสวมใส่ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แจกจ่ายประชาชนชาวยะลา ขณะเดียวกัน ทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้มาให้ความรู้ และสาธิตวิธีการดูแลตนเองเพื่อป้องกัน เชื้อไวรัส ด้วยการล้างมือที่ถูกต้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด
ภาพ / ข่าว : Facebook : Pryala Pryala Update : 9 มี.ค. 2563