ยะลาปิดถนน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19
วันนี้ 23 มี.ค.63 เวลา 19.30 น. พล.ท.สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยะลา ร่วมทำความสะอาดพื้นถนน บริเวณหน้าสถานีรถไฟยะลา ถนนพิพิธภักดี ภายในเขตเทศบาลนครยะลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ตามโครงการประชารัฐรวมใจต้านภัยโควิด-19 โดยกองทัพบก ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จังหวัดยะลา และเทศบาลนครยะลา ระดมเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน มีการระดมรถบรรทุกน้ำกว่า 10 คัน ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมคลอรีนบนพื้นถนน กวาดทำความสะอาดด้วยแปรงขัดด้ามยาว ไม้กวาดทางมะพร้าว หลังพบผู้ติดเชื้อ 17 ราย
-
พล.ท.สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า กิจกรรมทำความสะอาดถนนป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในมาตราการที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ซึ่งการระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อว่ามีมาตราการในการป้องกันที่ดี ทั้งระดับพื้นที่ และระดับจังหวัด ผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่อยู่ในแต่ละจังหวััด ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดใน พื้นที่ ได้มีการคัดกรอง บุคคลกลุ่มเสี่ยงอย่างเข้มงวด ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน คิดว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อจากผู้อื่น หรือตัวเองได้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง หรือคนรอบข้างที่มีประวัติเดินทางร่วมกิจกรรมงานศาสนาประเทศมาเลเซีย ให้รีบตรวจคัดกรองโดยด่วน ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อลดการระบาด แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ขณะนี้ได้เฝ้าระวังในทุกๆพื้นที่ ในส่วนของทหารได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ให้เห็นถึงภัยพิบัติของโรคที่เกิดขึ้น วันนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ให้ความสำคัญกับเรื่องไวรัสโควิด-19 เป็นอันดับแรก ส่วนเรื่องงานความมั่นคงก็ยังดูแลอยู่ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งคุมเข้มพื้นที่ต่างๆ แต่ความเดือดร้อนของประชาชนในวันนี้ คือโรคภัยไข้เจ็บ ไวรัสโควิด-19 จะมีหน่วยงานทั้งจังหวัด สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการสร้างการรับรู้ในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ มีการสั่งการเรียบร้อยแล้ว
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 23 มี.ค. 2563