ประชุม ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการ ได้ร่วมกันพิจารณา...
วันนี้ (22 มี.ค. 63) การประชุมคณะประชุมศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดยะลา มีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการ ได้ร่วมกันพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา

ทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้สรุปสถานการณ์ และผลการคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดยะลา ณ วันที่ 22 มีนาคม 2563 มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 2 คน ผู้ป่วยสงสัยเข้าข่าย จำนวน 12 คน จากอำเภอเมืองยะลา จำนวน 5 คน อำเภอรามัน จำนวน 1 คน อำเภอยะหา จำนวน 1 คน อำเภอบันนังสตา จำนวน 1 คน อำเภอธารโต จำนวน 1 คน และอำเภอกรงปินัง จำนวน 3 คน
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 22 มี.ค. 2563