จังหวัดยะลา ตั้งเครื่องเทอร์โมแสกน วัดไข้ COVID-19 สถานีรถไฟ กรองคนเข้าเมือง
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางไปยังสถานีรถไฟยะลา เพื่อตรวจความพร้อมการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน ในการคัดกรองเชื้อไวรัส COVID-19 ของประชาชนที่โดยสารด้วยรถไฟ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดยะลา พร้อมเปิดเผยว่า เครื่องเทอร์โมสแกนนี้ เป็นการคัดกรองคนที่เข้ามาในจังหวัดยะลา เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งในแต่ละวันมีคนจำนวนมากที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือพื้นที่ต่าง ๆ มาลงที่จังหวัดยะลา เครื่องคัดกรองชุดนี้ สามารถคัดกรองบุคคลที่ต้องสงสัยหรืออาจเข้าข่ายว่ามีเชื้อไวรัส COVID-19 อยู่ในร่างกาย

ขณะที่ นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า เทศบาลนครยะลา ได้ทำการจัดซื้อมา จำนวน 5 เครื่อง เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ที่ต้องการจะสแกนคนที่เข้าเมืองยะลา ทั้งหมด โดยเครื่องดังกล่าวจะจับอุณหภูมิร่างกายที่สูง ในกรณีที่มีอุณหภูมิสูง ก็จะมีเสียง พร้อมทั้งบันทึกภาพบุคคลนั้นไว้เป็นข้อมูล มีการเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ตลอดเวลาที่ขบวนรถไฟขบวนรถไฟเข้ามา

ด้าน นายอามะ ลาเเต๊ะ นายสถานีรถไฟยะลา กล่าวว่า ตอนนี้ทางสถานีรถไฟยะลา ได้ดำเนินการทำทางเข้า 1 จุด และทางออก 1 จุด เพื่อสะดวกต่อการคัดกรอง โดยเครื่องเทอร์โมสแกนนี้ จะมีการตั้งตรงจุดทางออก ที่จะมีผู้โดยสารเดินทางออกแล้ว จะผ่านเครื่องนี้ทุกคน ซึ่งในเบื้องต้นหากตรวจเจอ ก็จะมีการประสานกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เพื่อดำเนินในขั้นต่อไป
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 21 มี.ค. 2563