ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิอ 19 จังหวัดยะลา
วันนี้ 21 มี.ค.63 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิอ 19 จังหวัดยะลา เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ของไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เผยข้อมูล ผู้ติดเชื้อในจังหวัดยะลา ยังคงที่ อยู่ที่ 3 ราย กลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยสงสัยอยู่ที่ 11 ราย อยู่ในพื้นที่ อ.รามัน 3 ราย อ.บันนังสตา 3 ราย และอำเภอเมืองยะลา 5ราย และผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคอีก 13 ราย ล่าสุด ได้ออกคำสั่ง ปิดสถานที่ต่างๆ ที่มีความสุ่มเสี่ยง มีการวมตัวชุมนุม เพื่อเป็นมาตรการในป้องกันและการสกัดกั้นการนำเชื้อโควิดสู่จังหวัด โดยห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ เจ้าหน้าของรัฐ เดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น แต่ไม่ไปในประเทศกลุ่มเสี่ยง ปิดสถานที่เสี่ยง 14 วัน สระว่ายน้ำ สถานออกกำลังกาย (ฟิตเนส) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านนวด ร้านเสริมสวย งดเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน 20 คนขึ้นไป ในภาคเอกชนงดหรือเลื่อนการจัดงานที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก สถานที่ที่มีผู้ใช้บริการป็นจำนวนมากในลักษณะแออัดเบียดเสียด ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีการกรองอุณหภูมิ เจลล้างมือ สบู่ กรณีร้านอาหาร ร้านชากาแฟ นั่งห่างเว้นระยะ 1 เมตร โดยมีเจ้าหน้าที่ เข้าไปให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามคำสั่ง และในระบบขนส่งสาธารณะ คัดกรองอุณหภูมิผู้โดยสารเคร่งครัด ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และการสวมหน้ากากอนามัย สำหรับพื้นที่ด่านเบตง ขณะนี้ได้มีคำสั่งปิดด่านชายแดนเบตง ซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้ ไม่ให้บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทางด่านชายแดนเบตง ยกเว้นการค้าขาย การขนส่งสินค้า ต้องได้รับการคัดกรองเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนเบตง สำหรับการกักกันบุคคลที่เข้าข่ายในพื้นที่จังหวัดยะลา ให้กักกันตัวเอง 14 วันอยู่ที่บ้าน แต่หากเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ วินิจฉัยแล้ว มีภาวะเสี่ยง ทางจังหวัดได้เตรียมสถานที่รองรับไว้แล้ว

ขณะที่ ทางเทศบาลนครยะลา ได้เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย ด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน ที่สถานีรถไฟยะลา เพื่อตรวจประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟเข้าตัวเมืองยะลา อย่างเข้มงวด นายยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา เปิดเผยว่า ทางเทศบาลนครยะลา ได้ดำเนินการจัดซื้อ เครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 5 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังไวรัสโควิด 19 ร่วมกันกับทางจังหวัดยะลา ซึ่งจะดำเนินการติดตั้ง ตามจุดต่างๆ เส้นทางเข้าตัวเมือง ทุกจุด สำหรับประสิทธิภาพของตัวเครื่อง เมื่อประชาชนเดินผ่านตัวเครื่อง ตัวเซ็นเซอร์จะตรวจจับอุณหภูมิความร้อนในร่างกาย ของแต่ละบุคคล ซึ่งหากเกิน 37.3 องศาเซลเซียล จะมีสัญญาณเตือน เป็นเสียงไซเรน และจับภาพใบหน้าของบุคคลนั้น พร้อมทั้งบันทึกลงฐานข้อมูลในหน่วยความจำ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจคัดกรองโดยละเอียด หากมีภาวะเสี่ยง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 21 มี.ค. 2563