ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ...
วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอมร ชุมช่วย ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองยะลา ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : Facebook : ป.โจ๊ก เจริญศักดิ์ Update : 18 มี.ค. 2563