ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดยะลา (ก.ช.ภ.จ.ยะลา) ครั้งที่ 1/2563
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดยะลา (ก.ช.ภ.จ.ยะลา) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุลอบวางระเบิดพื้นอำเภอกรงปินัง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติ และประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมี นายกาศ เส็นโต๊ะเย็บ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ผู้แทนนายอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดยะลา ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครยะลา ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : Facebook : ป.โจ๊ก เจริญศักดิ์ Update : 25 ก.พ. 2563