ร่วมรับฟังการประชุมผ่านวีดีทัศน์ทางไกล...
วันที่ 5 มี.ค. 63 ที่ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ทั้ง 3 ท่าน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยะลา ร่วมรับฟังการประชุมผ่านวีดีทัศน์ทางไกล ซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อมอบนโยบายการรับมือการเดินทางกลับของแรงงานที่เข้าเมืองผิดกฏหมายในสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19 และการผลิตหน้ากากอนามัยแจก รวมทั้งการกระจายหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึงและไม่เกินราคา และเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น
- การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน
- การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ไฟป่า
ภาพ / ข่าว : สำนักงานจังหวัดยะลา Update : 5 มี.ค. 2563