แถลงข่าวการจัดงานเมาลิด ครั้งที่ 6
วันนี้ (4 มี.ค. 63) ห้องประชุมสิริสวัสดิธร สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยนายอับดุลฮาเรม หิเล พลตำรวจตรี ปราบพาล มีมงคล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และ Dato Amran Bin Mohd Zin ผู้บริหารนิทรรศการสิ่งของเครื่องใช้จากประเทศมาเลเซีย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเมาลิด ครั้งที่ 6

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า งานเมาลิดกลาง ครั้งที่ 6 ถือว่าเป็นงานประจำปีของพี่น้องมุสลิม โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และพี่น้องมุสลิม ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์เฉลิมฉลองวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัด เพื่อศึกษาและเผยแพร่จริยวัตรและคำสอนของท่านศาสดา ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างพี่น้องมุสลิม ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามกับผู้นับถือศาสนาอื่น ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ

สำหรับกิจกรรมในงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6 ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 มีกิจกรรมการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน และการท่องจำอัลกุรอานจากกลุ่มประเทศอาเซียน การแสดงของโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการบรรยายโดยนักบรรยายธรรมจากในประเทศและต่างประเทศ การอ่านสารคดีเกียรติประวัติของท่านศาสดา การออกร้านการจัดแสดงนิทรรศการโลกมลายูมุสลิม นิทรรศการสิ่งของเครื่องใช้สมัยท่านศาสดามูฮัมหมัด และเครื่องใช้ของบรรดาพระสหาย การเสวนาวัฒนธรรม และการแสดงกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

โดยกำหนดการจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 มีนาคม 2563 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณอาคารสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 4 มี.ค. 2563