ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดต่อ covid-19 ในพื้นที่
วันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมราชพฤษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา โดยมี ผอ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ผอ.โรงพยาบาลในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับในการประชุม มีการรายงานผลของสถานการณ์ covid-19 ซึ่งในจังหวัดยะลายังไม่มีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อ ส่วนมาตรการดำเนินงานเกี่ยวกับโรคติดต่อ covid-19 ประกอบด้วย มาตรการการดำเนินงานกรณีเดินทางไป-กลับจากประเทศพื้นที่เสียง ที่มีรายงานการระบาดอย่างต่อเนื่อง หากพบเจอผู้มีอาการป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย จะต้องมีการดูแล รักษา กักตัวเพื่อดูอาการ และมาตรการดำเนินงาน กรณีจัดงานมหกรรมต่างไปในพื้นที่ จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ covid-19 และมีการคัดกรองผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูง เพื่อให้การควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาสถานการณ์โรคสำคัญ ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรกของจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 และปี 2563 เช่น โรคติดต่อนำโดยแมลง (โรคไข้เลือดออก/โรคไข้มาลาเรีย) โรคไข้หวัดใหญ่ และการดำเนินงานการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รวมถึงการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังโรคติดต่อตะวันออกกลาง (MERS-CoV) ในกลุ่มผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ และอุมเราะห์ ประจำปี 2563
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 4 มี.ค. 2563