พิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด...
วันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอธารโต ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 4 มี.ค. 2563