ประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง
วันที่ 2 มี.ค.63 ที่ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จังหวัดยะลาครั้งที่ 3 / 2563 โดยมี นายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา ได้ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และในวันนี้ในการประชุมมีการ พิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเบตง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม เมื่อมีการประกาศให้ทำการเลือกตั้งท้องถิ่นในพื้นที่ ต่อไป
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 3 มี.ค. 2563