ประกอบพิธีมอบปฏิทินหลวง พ.ศ.2563 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่ข้าราชการในพื้นที่..
วันนี้ 12 ก.พ. 63 ที่บริเวณหน้าห้องศรียะลา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดยะลา ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม จำนวน 2 คน คนละ 1 เล่ม รวมจำนวน 2 เล่ม โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเชิญปฏิทินหลวงวางบนพาน มี นางลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา และนายดนัย บาเหมสะอิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา เข้ารับพระราชทานปฏิทินหลวง พ.ศ.2563

สำหรับ ปฏิทินหลวง พ.ศ.2563 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธย วปร. ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 พระราชทาน สำหรับความสุขปีใหม่” ด้านในของปฏิทินหลวง ระบุว่า “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 อธิกวาร อธิกสุรทิน เป็นปีที่ 5 ในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัตนโกสินทร์ 238” รวมทั้งเนื้อหามีทั้งหมด 21 หัวข้อ อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ พระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย ประกาศสงกรานต์ วันกำหนดการ การชักและประดับธงชาติในวันสำคัญ วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศ์ และวันสำคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีจีน เป็นต้น
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 14 ก.พ. 2563