จังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่...
วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการออกปฏิบัติงานตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.4 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้การบริการจากภาครัฐเข้าถึงประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ได้รับการบริการจากทุกหน่วยงาน กระทรวงต่างๆ เช่น หน่วยแพทย์ พอ.สว. การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ด้านเกษตร ปศุสัตว์ ด้านพลังงาน ด้านแรงงานการว่างงาน ด้านการส่งเสริมอาชีพ คนพิการ เป็นต้น
ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตง Update : 14 ก.พ. 2563