ประชุมหารือเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม...
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยมี โยธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา ผู้แทนปลัดจังหวัดยะลา ผู้แทนนายอำเภอเมืองยะลา ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครยะลา ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนิบง อาคาร 3 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : Facebook : ป.โจ๊ก เจริญศักดิ์ Update : 25 ก.พ. 2563