ประชุมเตรียมจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 58
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 58 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทางจังหวัดยะลา ได้กำหนดจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 58 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 รวมเป็น 11 วัน 11 คืน ณ บริเวณรอบหลักเมืองยะลา และถนนสุขยางค์ เขตเทศบาลนครยะลา ในการนี้เพื่อให้การเตรียมความพร้อมการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแต่ละกิจกรรมภายในงานงานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลา ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายนนี้
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 25 ก.พ. 2563