เทศบาลนครยะลา จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม”เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสิโรรส...
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ประชาชนจิตอาสาจังหวัดยะลา จำนวนกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม”ทำความสะอาดถนนสิโรรส ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครยะลา ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ตำรวจภูธรยะลา อำเภอเมืองยะลา ภาคเอกชน มูลนิธิ ชมรม โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน มี นายพงศักดิ์ ยิ่งชนมเจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ
-
สำหรับกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม”ทำความสะอาดถนนสิโรรสครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวยะลา มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสิโรรสให้สะอาด สวยงาม และสอดรับกับมาตรการยกเลิกการจอดรถเกาะกลางถนนสิโรรสตลอดทั้งสาย ซึ่งเริ่มบังคับใช้ในวันนี้ เพื่อแก้ปัญหาการจาจรติดขัด ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตลอดจนทำให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจัดให้มีกิจกรรมการเก็บขยะบริเวณรอบเกาะกลาง และการล้างทำความสะอาดรอบเกาะกลางถนนสิโรรสตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลยะลาถึงหน้าตลาดสดรถไฟ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ความสะอาด และความเป็นระเบียนเรียบร้อยของบ้านเมือง
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 24 ก.พ. 2563