พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : Facebook : ป.โจ๊ก เจริญศักดิ์ Update : 19 ก.พ. 2563