กิจกรรมพบปะยามเช้า เพื่อปรึกษาหารือ...
วันนี้ 17 ก.พ.63 ที่ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ครอบครัวTO BE NUMBER ONE จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชน พร้อมเปิดเวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครอบครัว TO BE NUMBERONE และประชุมเชิงปฏิบัติการ การรณรงค์เสริมเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBERONE ในสถานประกอบการจังหวัดยะลา เพื่อนำผลการเสวนา ผลการประชุมของสถานประกอบการ นำรูปไปใช้ในการนำเสนอต่อเวทีการเข้าประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 17 ก.พ. 2563