พิธีเปิดงานรักนี้ให้หนูสู่เด็กพิเศษครั้งที่14 ประจำปี2563
วันที่ 9 มกราคม 2563 องค์การบริหารจังหวัดยะลาได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิด และมีนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ผู้ปกครอง เด็กพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกายในพื้นที่จังหวัดยะลา และเด็กที่สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ประกอบด้วย เด็กออทิสติก เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย สุขภาพ และการเคลื่อนไหว เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และเด็ก ๆ ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณรอบที่ทำการองค์การบริหารจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเปิดงาน มีกิจกรรมการแสดงบนเวที การแสดงของเด็กพิเศษ การแสดงความสามารถด้านกีฬา กิจกรรมนันทนาการ การละเล่น ตามบูธต่าง ๆ อาทิ ระบายสี การทำเข็มกลัดกระดุม การทักผ้า เพาะต้นกล้า ค้นหาอาชีพสานฝันเด็กพิเศษ และยังซุ้มกิจกรรมอีกมากมาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญต่อการดูแลเด็กทั่วไป และเด็กพิเศษอย่างเท่าเทียมกัน โดยการเอาใจใส่ และสนับสนุนให้เด็กพิเศษมีเวทีเป็นของตนเอง ได้รับการพัฒนาการตามศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก อีกทั้ง เป็นการสร้างกำลังใจแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูที่ทำหน้าดูแลเด็กพิเศษ มีดารานักแสดง อาทิ บูม กิตตน์ก้อง ขำกฤษ อั๋น ชยพล บุนนาค อ้น เดอะสตาร์ และจิลล์ โรเจอร์ มาสร้างความสุข มอบขวัญกำลังใจให้แก่เด็กพิเศษ และผู้ปกครอง อีกด้วย.
ภาพ / ข่าว : สวท.ยะลา Update : 9 ม.ค. 2563