ร่วมพบปะผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)...
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งเเต่เวลา ๐๘.๓๐น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวันสุกรี แวมามะ ป้องกันจังหวัดยะลา และปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ทั้ง ๘ อำเภอ ของจังหวัดยะลา ร่วมพบปะผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และคณะกรรมการสอบภาคปฏิบัติ โดยจังหวัดยะลาได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก อส. สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๒ มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ จำนวน ๖๑๔ ราย ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาเขตยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : Facebook : ป.โจ๊ก เจริญศักดิ์ Update : 9 ม.ค. 2563