ให้โอวาทการรับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น...
วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานให้โอวาทการรับรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา จำนวน ๖๓ ราย โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เสียสละ ทุ่มเทเวลา กำลังกาย กำลังใจ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า ประพฤติปฏิบัติต่อบุคคลทั้งปวงด้วยความสุจริต จริงใจ และวางตัวให้พอเหมาะพอสมกับฐานะตำแหน่ง ณ ห้องประชุมศรีญาลอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 2 ธ.ค. 2562