ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ/ทอดผ้าบังสุกุล เจ้าหน้าที่ของรัฐและราษฎร...
วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ/ทอดผ้าบังสุกุล เจ้าหน้าที่ของรัฐและราษฎรที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ราย ร้อยตำรวจเอก พยุง คินขุนทด ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายซุ่มยิงจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ณ วัดเฉลิมนิคม (วัดลำใหม่) หมู่ที่ ๑ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 13 พ.ย. 2562