พิธี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562
วันที่ 25 พ.ย. 62 นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดพิธี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562 ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ลูกเสือ และเนตรนารี ร่วมถวายพวงมาลัยข้อพระกร หน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 6

นายวิสุทธิ์ ชูมัง กล่าวว่า "พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งคณะกรรมการบริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของ "คณะลูกเสือแห่งชาติ"

ทั้งนี้ ตามประเพณีที่ปฏิบัติ ลูกเสือ เนตรนารี จะร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี และแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี พร้อมออกบำเพ็ญประโยชน์ ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่ "พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว"
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 26 พ.ย. 2562