มอบเงินเยียวยากรณีทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ
วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐น. นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนฯ พร้อมด้วย นางวนิภา คงถาวร ปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดยะลา และผู้แทนอำเภอเมืองยะลา ร่วมมอบเงินเยียวยากรณีทรัพย์สินเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ เหตุคนร้ายลอบยิงชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) หมู่ที่ ๕ ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยจ่ายเงินเยียวยาเป็นการเร่งด่วนเบื้องต้น กรณีรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ได้รับความเสียหาย รวมจำนวน ๑๑ คัน เป็นเงิน ๑๓๙,๑๘๗ บาท
โอกาสนี้ ได้สั่งการให้สำรวจ/ประเมินความเสียหายเป็นการเร่งด่วน เพื่อจะได้ช่วยเหลือเยียวยาเต็มจำนวน ตามระเบียบของทางราชการต่อไป ณ วัดลำพะยา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 14 พ.ย. 2562