ร่วมต้อนรับ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา คนใหม่
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา คนใหม่ พร้อมด้วย นางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา อย่างคึกคัก ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันแรกในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ เดิมดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และได้มีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และได้เดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ มายังจังหวัดยะลา โดยมีเหล่าข้าราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนให้การต้อนรับ

ก่อนเข้าศาลากลาง ยังห้องทำงาน นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางโสรยา พานิชพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ได้เดินทางไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดยะลา จากนั้น เดินทางสักการะพระสังกัจจายน์ ณ วัดเมืองยะลา สักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณ สนามโรงพิธีช้างเผือก และเดินทางเข้ายังศาลากลางจังหวัดยะลา โดยกองกำลังรักษาดินแดนจังหวัดยะลา ยืนแถวรายงานตัวพร้อมให้การต้อนรับ นำท่านผู้ว่าสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าลิฟท์ สักการะพระพุทธรูป ศาลหลักเมืองจำลอง ในห้องทำงาน ก่อนที่จะเดินทางมายังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ และประชาชนได้มอบช่อดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 6 พ.ย. 2562