การประชุมการประกวด “ อำเภอสะอาด ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพร้อมด้วย นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา และคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุมการประกวด “ อำเภอสะอาด ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมยะลายาลอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา อาคาร ๑ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : FB.ป.โจ๊ก เจริญศักดิ์ Update : 4 ก.ย. 2562