ร่วมพบปะพี่น้องชาวไทยมุสลิมในการละหมาดอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐...
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ร่วมพบปะพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ในการละหมาดอีดิลอัฎฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๐ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
สำหรับการละหมาดวันตรุษอีดิลอัฎฮา หรือ อีดใหญ่ ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนซุลฮิจญะฮ ถือเป็นศาสนกิจที่สำคัญที่สุด ซึ่งมุสลิมทุกเพศทุกวัยจะต้องร่วมกันละหมาดที่มัสยิดใกล้บ้าน หรือสถานที่ที่จัดไว้ จะมีการแสดงความยินดีและขออภัยต่อกัน บริจาคทานให้กับเด็ก คนชรา หรือผู้ยากไร้ ออกเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน และยังมีพิธีกรรมสำคัญ คือ การเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบ่าน) อีกด้วย
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 12 ส.ค. 2562