พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล...
วันที่ (12 ส.ค.62) เวลา 19.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี พร้อมด้วยพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นำข้าราชการ ตำรวจ ทหาร เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และประชาชน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

สำหรับการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มทอง-พุ่มเงิน เบื้องหน้าหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเวลา 19.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวอาศิรวาทถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นดุริยางค์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ประธานนำร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย และกล่าว "ทรงพระเจริญ" 3 ครั้ง กันอย่างพร้อมเพรียง
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 13 ส.ค. 2562