จิตอาสาชาวยะลา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศาลหลักเมือง...
วันที่(12 ส.ค.62 ) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณศาลหลักเมืองยะลา ต.สะเต. อ.เมือง จ.ยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีอิฐบล็อก กวาดขยะ เศษใบไม้ บริเวณรอบศาลหลักเมือง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมนำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคำปฏิญาณตน เราทำความดี ด้วยหัวใจ 3 ครั้ง จากนั้นร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบถนน และภายในศาลหลักเมือง โดยการกวาดเศษใบไม้ ทาสีอิฐบล็อกล้อมต้นไม้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความสมัครสมานสามัคคี
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 13 ส.ค. 2562