โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า...
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรจัตติยราชนารี โดยมี นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์จังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดยะลา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม ณ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 5 ก.ค. 2562