พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยพรมงคล...
วันที่ (3 มิ.ย. 62) ที่บริเวณหน้าอาคารศาลากลางยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐจากทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดยะลา ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจแสดงความรัก ความเทิดทูน ถวายแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกันนี้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา
ภาพ / ข่าว : สวท.ยะลา , สำนักงานจังหวัดยะลา Update : 3 มิ.ย. 2562