เปิดกิจกรรมแข่งขันเรือพาย สร้างสามัคคี ประเพณีกาบัง ครั้งที่ 3
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันเรือพาย สร้างสามัคคี ประเพณีกาบัง ครั้งที่ 3 โดยมีนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอกาบัง/ผอ.ศปก.อ.กาบัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นายกอบต. ผู้นําท้องที่ ผู้นําท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมการแข่งขันเรือพาย สร้างสามัคคี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนคนกาบังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อสืบสานประเพณี สร้างความรักความสามัคคี และส่งเสริมสุขภาพดี รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ของอำเภอกาบังและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอกาบัง ณ สวนสาธารณะบึงลาแล หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 20 มิ.ย. 2562