ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเตรียมการจัดงานงานสมโภชหลักเมือง...
วันที่ 21 พ.ค.62 ที่ห้องศรียะลา อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูล มุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเตรียมการจัดงานงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาด ครั้งที่ 57 ปี 2562 ครั้งที่ 3 ของแต่ละฝ่าย เพื่อให้การจัดงาน ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.- 4 มิ.ย. 2562 เป็นไปด้วยเรียบร้อยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ ในการประชุม มีการแจ้งการปิดประตูทางเข้า-ออก ทางด้านหน้า โดยใช้ประตูทางเข้า-ออก ทางด้านหลังศาลากลางจังหวัด เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. -8 มิ.ย. 2562 ประกาศ เรื่องกำหนดจุดจอดรถ และเส้นทางเข้า-ออก บริเวณงาน กำหนดพิธีบวงสรวงและอัญเชิญหลักเมืองจำลอง มาประดิษฐานศาลหลักเมือง พิธีเปิดงานในวันที่ 25 พ.ค. 2562 การบริการรถรางสำหรับประชาชนในการเยี่ยมชมถนนเฉลิมพระเกียรติ และงานหลักเมือง ทั้ง 11 วัน 11 วัน รวมถึงมีการายงานผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย ทั้งอำนวยการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายปฐมพยาบาล ฝ่ายออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายบริการเครื่องดื่ม ฝ่ายสุขาภิบาลทั่วไป และคณะทำงานฝ่ายต่าง เพื่อให้การเตรียมการจัดงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 21 พ.ค. 2562