นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ....
วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน/ผอ.ศปก.อ.รามัน จ.ยะลา นางเยาวลักษณ์ จันทรปาน คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในโอกาสที่เข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา Update : 16 พ.ค. 2562