กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Smart City Thailand Roadshow".
วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Smart City Thailand Roadshow" เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครเมืองอัจฉริยะพร้อมเผยแพร่แนวทางการขับเคลื่อนให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย และจังหวัดยะลา ณ ห้องกังสดาล ชั้น ๒ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ภาพ / ข่าว : FB.ป.โจ๊ก เจริญศักดิ์ Update : 15 พ.ค. 2562