องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบส และเชิญสิ่งของพระราชทาน เยี่ยมให้กำลังใจ จนท. ปชช...
เมื่อเวลา 13.55 น. วันที่ (13 พ.ค. 62) พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เดินทาง ไปร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมพบปะให้โอวาทนักเรียน รุ่นที่ 10 ณ โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พลตรี สมพล ปานกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รองศาสตราจารย์เฉลิมยศ อุทยารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนพระดาบส ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมการประชุม

และต่อมาเวลา 15.40 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวม 5 ชุด ไปมอบแก่ดาบตรี ยอดชาย เอียดแก้ว , ดาบตรี ชัยมารถ ศรีพานิช , ร้อยตำรวจเอก กฤษฎา แสงจันทร์ , ดาบตรี กิตติพันธ์ อักษรแก้ว , ดาบตรี ประเสริฐ ผิวลออ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ณ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา คณะแพทย์ พยาบาล ส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
ภาพ / ข่าว : สทท.ยะลา Update : 14 พ.ค. 2562