กาชาดจังหวัดยะลา มอบชุดธารน้ำใจ เงินช่วยเหลือ....
นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดย ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาววิชชุตา แก้วศิริ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เดินทางไปเยี่ยม ครอบครัวนายอาเเซ นิเซ็ง บ้านเลขที่ 71 ม.4 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอบันนังสตา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ที่ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเจาะปันตัง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ครอบครัว นายอาเเซ จำนวน 5,000 บาท พร้อมชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ
ภาพ / ข่าว : สทท.ยะลา Update : 13 พ.ค. 2562